Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
              01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2013 tarkastettiin 1 923 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut.

Kanteluasiat

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
saapuneet2 1772 2002 200
ratkaistut2 0832 2002 200

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2013 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 4,9 viikkoa ja keskiarvo 18,0 viikkoa. Vuonna 2013 ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut 16 % tutkituista kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
aloitteet132020
tarkastukset252020

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2013 yhteensä 14 toimenpidettä.

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Rangaistustuomioiden tarkastus3 8556 0006 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2013 vireille 114 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
saapuneet487500600
tutkitut446500600

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 699 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-7
Palkkaliukumasäästö-7
Palkkausten tarkistukset16
Toimintamenojen tuottavuussäästö-19
Vuokramenojen indeksikorotus4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-5
Yhteensä-18

2015 talousarvio3 699 000
2014 talousarvio3 717 000
2013 tilinpäätös3 710 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 699 000 euroa.