Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -178
Tasomuutos 550
Yhteensä 372

2015 talousarvio 3 822 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015.

Lisäys talousarvioesityksen 3 822 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.29 4 131
Siirto momentilta 25.01.29 691
Siirto momentilta 26.01.29 609
Siirto momentilta 27.01.29 534
Siirto momentilta 28.01.29 1 199
Siirto momentilta 29.01.29 913
Siirto momentilta 30.01.29 810
Siirto momentilta 31.01.29 597
Siirto momentilta 32.01.29 1 635
Siirto momentilta 33.01.29 1 135
Siirto momentilta 35.01.29 622
Yhteensä 12 876

2015 talousarvio 16 698 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta ostopalveluiden aiheuttamasta arvonlisäveromäärästä valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien keskittämisen jälkeen.


2015 IV lisätalousarvio 302 000
2015 talousarvio 16 698 000
2014 tilinpäätös 3 656 851
2013 tilinpäätös 3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.