Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -178
Tasomuutos 550
Yhteensä 372

2015 talousarvio 3 822 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015.

Lisäys talousarvioesityksen 3 822 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.29 4 131
Siirto momentilta 25.01.29 691
Siirto momentilta 26.01.29 609
Siirto momentilta 27.01.29 534
Siirto momentilta 28.01.29 1 199
Siirto momentilta 29.01.29 913
Siirto momentilta 30.01.29 810
Siirto momentilta 31.01.29 597
Siirto momentilta 32.01.29 1 635
Siirto momentilta 33.01.29 1 135
Siirto momentilta 35.01.29 622
Yhteensä 12 876

2015 talousarvio 16 698 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta ostopalveluiden aiheuttamasta arvonlisäveromäärästä valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien keskittämisen jälkeen.


2015 IV lisätalousarvio 302 000
2015 talousarvio 16 698 000
2014 tilinpäätös 3 656 851
2013 tilinpäätös 3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.