Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 345 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2014 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 345 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 135 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 210
Metsähallitus 135
Yhteensä 345

2015 talousarvio 345 000 000
2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 220 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 330 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 345 000 000 euroon nähden aiheutuu Metsähallituksen tuloutustavoitteen tarkistamisesta.


2015 talousarvio 330 000 000
2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 220 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 330 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2015 talousarvion Senaatti-kiinteistöjen tuloutusarviota nostetaan 210 milj. eurosta 370 milj. euroon. Lisäys on mahdollista Senaatti-kiinteistöjen myytyä omistajahallinnassaan olleita yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 tuloksen perusteella tuloutetaan vuonna 2015 150 milj. euroa aiemmin arvioidun 210 milj. euron sijaan.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä ja eduskunta on kesäkuussa hyväksynyt myynnin. Osakkeiden kauppahinta tuli suoritetuksi elokuussa 2015. Kauppahinta on yhteensä noin 217 milj. euroa, mikä tuloutetaan siitä saatujen korkotuottojen kanssa valtion talousarvioon.


2015 IV lisätalousarvio 160 000 000
2015 talousarvio 330 000 000
2014 tilinpäätös 270 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa.