Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
            31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
            99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 21 530 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av de inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter som influtit fram till den 22 augusti 2013. På grund av den osäkra prisutvecklingen för utsläppsrätter är det svårt att beräkna auktioneringsinkomsterna för hela året.


2013 IV tilläggsb.21 530 000
2013 I tilläggsb.27 790 000
2013 budget22 900 000
2012 bokslut119 385 241
2011 bokslut53 962 812