Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     23. Statsrådet
       02. Statsrådets kansli
            21. Omkostnader
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000 euro.

Vid statsrådets kansli kan inrättas en tjänst som chef för ekonomiska rådets sekretariat (A31) och samtidigt dras tjänsten som generalsekreterare i ekonomiska rådet (A29) in.

Förklaring: Av tilläggsanslaget föranleds 100 000 euro av de merkostnader som statsrådets kansli orsakas av Europeiska unionens regeringskonferens samt 200 000 euro av de koordinerings- och utredningsbehov samt andra liknande behov som imformationssamhällsprogrammet medför.

Avsikten är att ekonomiska rådet, i vilket statsministern är ordförande, med en lagändring som ingår i en regeringsproposition som avlåtits till riksdagen den 18 september 2003, skall överföras från finansministeriet till statsrådets kansli. Ekonomiska rådets sekretariat överfördes redan år 1997 till statsrådets kansli från statens ekonomiska forskningscentral (VATT), då en tjänst som generalsekreterare i ekonomiska rådet inrättades vid statsrådets kansli. Ekonomiska rådet har under de senaste åren utvecklats till ett viktigt ekonomisk-politiskt diskussionsforum. I anslutning till ledningen av förberedelsen av de uppgifter som hör till ekonomiska rådet skall chefen för ekonomiska rådets sekretariat bistå statsministern i frågor som hänför sig till rådets uppgifter, vilket innebär att generalsekreterarens uppgifter blir mera krävande än nu.


2003 II tilläggsb.300 000
2003 I tilläggsb.1 982 000
2003 budget19 148 000
2002 bokslut17 484 000
2001 bokslut19 124 313