Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Rikdagen om statsbudgeten för 2009
   Allmän motivering
     1. Sammanfattning
     2. De ekonomiska utsikterna de närmaste åren
     3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Basservicebudgeten
          6.1. Kommunernas statsandelssystem
          6.2. Kommun- och servicestrukturreformen
       6.3. Kommunalekonomins utveckling fram till 2012
          6.4. Kommunernas utgifter
          6.5. Kommunernas skatteinkomster
       6.6. Statsbidrag
            Statens åtgärder
            Indexhöjningar
            Ändringar i befolkningen och elevantalet
            Utjämning av statsandelarna
            Kommunernas finansieringsandelar
          6.7. Förbättring av produktiviteten
     7. Statens resursförvaltning
     8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Talousarvioesitys 2015

Utjämning av statsandelarna

Den uppgiftsbaserade statsandelen och den allmänna statsandelen höjs eller sänks kommunvis genom en utjämning av statsandelarna på basis av respektive kommuns kalkylerade skatteinkomster. Utjämningen 2009 baserar sig på skatteuppgifterna för 2007. Utjämningen delas upp på tre förvaltningsområden i förhållandet: SHM 57 %, UVM 37 % och FM 6 %.

Tablå 28. Utjämningar av statsandelarna 2007—2009, mn euro

 200720082009
    
Utjämningstillägg722764780
Utjämningsavdrag-698-742-784
Skillnad/netto2422-4

Utjämningstilläggen till statsandelarna på basis av skatteinkomsterna uppgår till ca 780 miljoner euro, vilket innebär en ökning på ca 16 miljoner euro jämfört med föregående år. Utjämningstillägg betalas till 273 kommuner. I 59 kommuners statsandelar görs ett utjämningsavdrag till ett belopp av ca 784 miljoner euro.