Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
              10. Liikenneviraston tulot
              99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

10. Liikenneviraston tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 16 143 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin sekä lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Tuloarvioon sisältyy Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeesta 6 786 000 euroa, Espoon kaupungin osuus Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta 4 000 000 euroa, Seinäjoen kaupungin osuus Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeesta 565 000 euroa ja Helsingin kaupungin osuus Pisara-radan suunnittelusta 340 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 4 452 000 euroa.


2015 talousarvio16 143 000
2014 I lisätalousarvio23 159 000
2014 talousarvio17 716 000
2013 tilinpäätös28 945 198

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 192 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 16 143 000 euroon nähden on 7 951 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 786 000 euroa Kotkan kaupungin rahoitusosuuden pienentyminen E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeessa ja 4 000 000 euroa Espoon kaupungin osuutena Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta, mitkä aiheutuvat siitä, että urakoitsija laskuttaa kaupunkeja suoraan. Lisäksi on otettu huomioon lisäyksenä 835 000 euroa Seinäjoen kaupungin osoittaman rahoituksen tarkistumisesta Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa. Vastaavat muutokset on otettu huomioon momentin 31.10.77 määrärahan mitoituksessa.


2015 talousarvio8 192 000
2014 III lisätalousarvio12 360 000
2014 I lisätalousarvio23 159 000
2014 talousarvio17 716 000
2013 tilinpäätös28 945 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 192 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 105 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 1 230 000 euroa on Helsinki—Riihimäki rataosan suunnitteluhankkeeseen liittyvä EU:n suoraan rakentamistukeen vuoden 2014 tukipäätökseen perustuva ennakkosuoritus. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.79.

Lisäyksestä 875 000 euroa on WINMOS-hankkeen (jäänmurtajan hankinta) EU:n suoraan rakentamistukeen vuoden 2014 tukipäätökseen perustuva ennakkosuoritus.


2015 IV lisätalousarvio2 105 000
2015 talousarvio8 192 000
2014 tilinpäätös49 814 135
2013 tilinpäätös28 945 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 105 000 euroa.