Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Liikenneviraston tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

10. Liikenneviraston tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 16 143 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin sekä lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Tuloarvioon sisältyy Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeesta 6 786 000 euroa, Espoon kaupungin osuus Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta 4 000 000 euroa, Seinäjoen kaupungin osuus Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeesta 565 000 euroa ja Helsingin kaupungin osuus Pisara-radan suunnittelusta 340 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 4 452 000 euroa.


2015 talousarvio 16 143 000
2014 I lisätalousarvio 23 159 000
2014 talousarvio 17 716 000
2013 tilinpäätös 28 945 198

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 192 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 16 143 000 euroon nähden on 7 951 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 786 000 euroa Kotkan kaupungin rahoitusosuuden pienentyminen E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeessa ja 4 000 000 euroa Espoon kaupungin osuutena Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta, mitkä aiheutuvat siitä, että urakoitsija laskuttaa kaupunkeja suoraan. Lisäksi on otettu huomioon lisäyksenä 835 000 euroa Seinäjoen kaupungin osoittaman rahoituksen tarkistumisesta Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa. Vastaavat muutokset on otettu huomioon momentin 31.10.77 määrärahan mitoituksessa.


2015 talousarvio 8 192 000
2014 III lisätalousarvio 12 360 000
2014 I lisätalousarvio 23 159 000
2014 talousarvio 17 716 000
2013 tilinpäätös 28 945 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 192 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 105 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 230 000 euroa on Helsinki—Riihimäki rataosan suunnitteluhankkeeseen liittyvä EU:n suoraan rakentamistukeen vuoden 2014 tukipäätökseen perustuva ennakkosuoritus. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.79.

Lisäyksestä 875 000 euroa on WINMOS-hankkeen (jäänmurtajan hankinta) EU:n suoraan rakentamistukeen vuoden 2014 tukipäätökseen perustuva ennakkosuoritus.


2015 IV lisätalousarvio 2 105 000
2015 talousarvio 8 192 000
2014 tilinpäätös 49 814 135
2013 tilinpäätös 28 945 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 105 000 euroa.