Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet beviljas ett tillägg på 55 939 000 euro.

Förklaring: Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 55 939 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 272 247 000 euro år 2015. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 5 222 247 000 euro år 2015.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster5 272
Nettoupplåning till nominellt värde 
Utgifter 
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster5 222

2015 II tilläggsb.55 939 000
2015 I tilläggsb.445 469 000
2015 budget4 720 839 000
2014 bokslut5 554 308 684
2013 bokslut6 419 515 623