Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot 
— suoritteiden myyntituotot22 200
— muut tuotot-
Tuotot yhteensä22 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot22 200
Tuotot yhteensä22 200
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
— erilliskustannukset18 400
— osuus yhteiskustannuksista10 500
Kustannukset yhteensä28 900
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 700
Kustannusvastaavuus, %77

2015 talousarvio22 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 200 000 euroa.