Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 34 495 26 810 31 200
— muut tuotot 129 200 200
Tuotot yhteensä 34 624 27 010 31 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 58 500 45 000 54 000
— osuus yhteiskustannuksista 35 200 32 000 34 000
Kustannukset yhteensä 93 700 77 000 88 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -59 076 -49 990 -56 600
Kustannusvastaavuus, % 37 35 36

2015 talousarvio 31 400 000
2014 talousarvio 27 010 000
2013 tilinpäätös 34 623 812

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 400 000 euroa.