Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            02. Lästimaksut
            08. Öljyjätemaksu
            09. Muut verotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2015

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

02. Lästimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 673 000 euroa.

Selvitysosa:Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on merkitty momentille 31.32.50.


2003 talousarvio 673 000
2002 talousarvio 673 000
2001 tilinpäätös 758 781

08. Öljyjätemaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 3 364 000 euroa.

Selvitysosa:Öljyjätemaksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (846/1996). Maksu on 4,2 senttiä kilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on merkitty momenteille 35.10.60 ja 65.


2003 talousarvio 3 364 000
2002 talousarvio 3 363 000
2001 tilinpäätös 3 115 380

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 168 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2003 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.


2003 talousarvio 168 000
2002 talousarvio 168 000
2001 tilinpäätös -2 111 930