Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 028 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2014 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 400 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen. Vuonna 2015 Mobilian keskustalon peruskorjauksen ja laajentamisen tarvitsema määräraha on 350 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikenne- ja viestintäalan museot 385 000
Mobilia-säätiö 134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 400 000
Liikennealan yhteisöt 25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet 84 000
Yhteensä 1 028 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseon rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20) 400
Yhteensä 400

2014 talousarvio 1 028 000
2013 talousarvio 628 000
2012 tilinpäätös 628 000