Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 133 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi tarpeellisten finanssisijoitusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain (986/2012) nojalla kerätään pankkiveroa etukäteen mahdollisten uusien rahoitusmarkkinaongelmien varalta. Tällä halutaan rajata veronmaksajien vastuita mahdollisissa tulevissa pankkikriiseissä. Hallitus varautuu siihen, että pankkiveron tuotto lähtökohtaisesti siirrettäisiin myöhemmin kotimaisiin kriisinratkaisutarkoituksiin.

Vastaava tuloarvio on merkitty momentille 11.01.05.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio vuodelle 2014 -37 000
Yhteensä -37 000

2014 talousarvio 133 000 000
2013 I lisätalousarvio -37 000 000
2013 talousarvio 170 000 000