Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon elintärkeiden toimintojen yhteisten verkkojen ja tietojärjestelmien hankinta-, käyttö-, ja ylläpitokuluista sekä niiden tarvitsemien hallinnan, kehittämisen ja rakenteiden rahoittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Tyhjä elementti, POISTA

Selvitysosa:Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen tarvitsemien tietojen luottamuksellisen käsittelyn, tietojen luotettavuuden ja tietojen käytettävyyden saattamiseen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden edellyttämälle tasolle sekä tämän tietoturvallisuustason ylläpitämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvallisuusverkkotoiminnan strateginen ohjaus, siirto momentilta 28.70.01 (kertaluonteinen) 300
Yhteensä 300

2014 talousarvio 300 000