Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 40 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lakkautuspalkkaa saavien arvioitu lukumäärä vuonna 2013 on neljä henkilöä 31.5.2013 saakka. 1.6.2013 lukien määrä on 3 henkilöä. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan 68 ikävuoden täyttämiseen saakka voivat lakkautuspalkkaa saavat valita itse.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laskentaperusteen tarkistus -20
Yhteensä -20

2014 talousarvio 40 000
2013 talousarvio 60 000
2012 tilinpäätös 66 292