Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            15. Eläkkeet
            17. Muut eläkemenot
            50. Vahingonkorvaukset
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

15. Eläkkeet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 396 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain (1295/2006) ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaisten

1) eläkkeiden, perhe-eläkkeiden, kuntoutustukien ja muiden kuntoutusetuuksien (ml. mahdolliset arvonlisäverot) ja niiden lisien

2) eri lakien nojalla valtion toimintojen kunnallistamisen yhteydessä suoritettujen eläkejärjestelyjen korvausten

3) viivästyskorotusten

4) mahdollisten oikeudenkäyntikulujen

5) viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien ennakkomenojen

6) viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien selvittelyerien

maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden omistajanvaihdostilanteiden johdosta aikaisempaan valtion palvelukseen perustuvien eläkkeen osien korvaamiseen kunnalliselle eläkelaitokselle. Korvaus suoritetaan VILMA-kustannustenjaon yhteydessä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2526). Momentin suuruinen määrä siirretään katteeksi Kevalle momentilla rahoitettavien eläkkeiden maksamista varten.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtion, kunnan, seurakunnan, yksityisen palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet sekä valtionapulaitosten, liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten vastaavat eläkkeet 4 369 030 000
Kansanedustajien eläkkeet ja perhe-eläkkeet 12 992 000
Valtion eläketurvan piiriin kuuluville henkilöille myönnetyt kuntoutusetuudet 3 000 000
Korvaus kunnalliselle eläkelaitokselle 11 478 000
Yhteensä 4 396 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvio TyEl-indeksillä 2526 87 000
Indeksikorotuksen ylittävä kasvu 89 640
Yhteensä 176 640

2014 talousarvio 4 396 500 000
2013 talousarvio 4 219 860 000
2012 tilinpäätös 4 021 360 226