Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            02. Tullin toimintamenot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n  2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n  2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Verohallinnon maksamien korkojen tasotarkistus 5 000
Yhteensä 5 000

2014 talousarvio 22 700 000
2013 I lisätalousarvio 2 300 000
2013 talousarvio 17 700 000
2012 tilinpäätös 25 957 974