Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % 80 85 90
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia >3 3 3
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv 8 7 7
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl 1 180 000 1 200 000 1 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl 9 425 8 000 8 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi 100 103 105
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % 0,1 0,1 0,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % 22,1 23 23
Tullirikosten selvittämistaso, % 80,8 87,8 86,9
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € 26,1 35,9 37,4
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, peruslaskelman mukaiset 2 283 2 244 2 147
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma 12,5 21 21
Sairauspoissaolot, pv/htv 12,4 12,0 11,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus     12,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 166 224 165 507 166 291
Bruttotulot 656 470 470
Nettomenot 165 568 165 037 165 821
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 740    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 500    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pasilan muuttokustannukset ja investoinnit 1 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -15
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla 2 200
Verovapaan maahantuonnin alarajan lasku (8 htv) 400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -520
Palkkausten tarkistukset 508
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -362
Tasomuutos -3 227
Yhteensä 784

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 165 821 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000