Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Talousarvioesitys 2014

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas för sådana kostnadsandelar av stödkaraktär av mindre betydelse som är avsedda för försöksverksamhet som främjar materialeffektivitet och som utbetalas till företag för försök som avser en materialeffektivitetssyn.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:När man utvecklar verktyg för att främja en övergång till hållbara produktionsmetoder är det viktigt att man kan genomföra praktiska försök som syftar till en effektivare materialanvändning i företagen, för att kunna visa att ibruktagandet av ett nytt koncept för materialeffektivitetssyn som också främjar konkurrenskraften verkligen ger resultat.

Anslaget för kostnadsandelarna av stödkaraktär är högst 130 000 euro.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2012 II tilläggsb.
2012 budget 500 000
2011 bokslut 700 000
2010 bokslut 500 000