Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            29. Arvonlisäveromenot
            75. Perusparannukset

Talousarvioesitys 2014

75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 18 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Määrärahaa saa käyttää myös kyseisten hankkeiden valmistelun, suunnittelun ja toteuttamisen kanslian varsinaiselle toiminnalle aiheuttamiin lisäkustannuksiin, kuten väistötilojen vuokrauksesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Presidentinlinnan peruskorjaukset 24 300
Väistötilojen käytöstä aiheutuvat menot 700
Mäntyniemen ja Kultarannan huvilatilan peruskorjaukset 140
Edelliseltä vuodelta siirtyvä erä -6 240
Yhteensä 18 900

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -2 800
Yhteensä -2 800

2014 talousarvio 18 900 000
2013 talousarvio 21 700 000
2012 tilinpäätös 2 000 000