Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            29. Arvonlisäveromenot
            75. Perusparannukset

Talousarvioesitys 2014

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 8 836 8 968 8 880
Bruttotulot 72 50 50
Nettomenot 8 764 8 918 8 830
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 765    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 137    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 27.10.01) -93
Palkkausten tarkistukset 20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -15
Yhteensä -88

2014 talousarvio 8 830 000
2013 talousarvio 8 918 000
2012 tilinpäätös 10 136 000