Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 721 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2012 83 334 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 2,1 %. Vuonna 2014 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,3 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 1,9 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 661
Muut obligaatiolainat 23
Muut joukkovelkakirjalainat 3
Velkasitoumuslainat 10
Velkakirjalainat ja muut lainat 23
Yhteensä 1 721

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoarvion tarkistus 3 000
Korkomenoarvion tarkentuminen (kesäkuun makroennuste) -109 000
Yhteensä -106 000

2014 talousarvio 1 721 000 000
2013 I lisätalousarvio -103 000 000
2013 talousarvio 1 827 000 000
2012 tilinpäätös 1 836 054 207