Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
            50. Rintamalisät

Talousarvioesitys 2014

50. Rintamalisät (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 31 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

Selvitysosa:Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 125 000 euroa vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistamisesta johtuen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -6 475
Vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistaminen (ks. momentti 33.10.53) -125
Yhteensä -6 600

2014 talousarvio 31 900 000
2013 talousarvio 38 500 000
2012 tilinpäätös 42 030 566