Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2014

2.2. Julkisen talouden näkymätPDF-versio

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuotena peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa.

Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää 60 prosentin rajan jo v. 2014. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

  2010 2011* 2012* 2013** 2014** 2015*
Suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, %  
             
Verot ja sosiaaliturvamaksut 42,4 43,6 44,0 44,9 44,9 44,8
Julkisyhteisöjen menot 55,8 55,2 56,6 58,1 58,1 57,5
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -2,8 -1,0 -2,2 -2,6 -2,3 -1,9
  Valtionhallinto -5,6 -3,4 -3,8 -3,8 -3,3 -3,0
  Paikallishallinto -0,2 -0,6 -1,1 -0,9 -1,1 -1,1
  Työeläkelaitokset 3,0 2,9 2,5 2,1 2,1 2,2
  Muut sosiaaliturvarahastot 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Perusjäämä -3,0 -1,3 -2,2 -2,6 -2,5 -2,2
Rakenteellinen jäämä -1,3 -0,7 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2
Julkisyhteisöjen velka 48,7 49,2 53,6 58,3 60,7 62,0
Valtionvelka 42,0 42,2 43,6 47,5 49,3 50,1