Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
          4.1. Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2014
          4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys
          4.3. Verotuloarvioiden riski- ja herkkyystarkastelu
          4.4. Verotuet
          4.5. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2014

4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitysPDF-versio

Verokertymiin vaikuttaa veroperustemuutosten ohella veropohjan kehitys, joka on riippuvainen kansantalouden ja sen eri osien kehityksestä. Tuloarvioiden perustana käytetyt veropohjan kehitysarviot (oheinen taulukko) on johdettu talousarvioesityksen liitteenä olevan taloudellisen katsauksen arvioista ja ennusteista. Talouden toipuminen vuosien 2008—2009 taantumasta vahvisti veropohjia. Taloussuhdanteen huippu ajoittui vuoteen 2011, jonka jälkeen talouskasvu ja veropohjien kasvu on hidastunut. Vuonna 2013 talouskasvun arvioidaan olevan miinusmerkkistä ja vuodelle 2014 ennakoidaan vain hidasta kasvua. Myös veropohjien kasvu on tästä johtuen vaatimatonta.

Eräiden veronalaisiin tuloihin ja veropohjaan vaikuttavien tulo- ja kysyntäerien kehitysarviot

 20102011201220132014
 vuosimuutos, % 
   
Veronalaiset ansio- ja pääomatulot453
— palkkatulot253
— eläkkeet ja muut sosiaalietuudet5376
— pääomatulot2311-11½12½
Ansiotasoindeksi2,62,73,22,12,1
Toimintaylijäämä154-4-25
Kotitalouksien kulutusmenojen arvo57323
Arvonlisäveron pohja56303
Bensiinin kulutus-2-2-4-2½-2½
Dieselöljyn kulutus84½
Sähkön kulutus 8-1-54
Verollisen alkoholin kulutus-20-2-1-3½
Verotettavat uudet henkilöautot (kpl)106 000122 000108 000103 000105 000
Kuluttajahintaindeksi1,23,42,81,62,1