Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
              01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              20. Eläinlääkintähuolto
              41. Eräät korvaukset
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja näihin liittyvistä korvauksista ja koulutuksista aiheutuvien menojen sekä eläinlääkintähuollon toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen maksamiseen

2) kunnilta ostettavista palveluista aiheutuviin menoihin

3) valtionapujen myöntämiseen, joista valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa: Eläinsuojelujärjestöille myönnettävän valtionavun lisäksi myönnetään valtionapua Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumisharjoitteluun sekä Eläinten Hyvinvointikeskuksesta aiheutuviin menoihin. Tutkimusapurahoja on tarkoitus myöntää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä selvittäviin ja kotieläinten terveydenhuoltoon ja niiden elintarviketuotantoon liittyviin tutkimuksiin.

Maataloustukirahaston rahoitusosuus tuloutuu momentille 12.30.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Eläintautitorjunnan, -suojelun ja
-lääkintähuollon menot
840 000
Ostopalvelut kunnilta 3 240 000
Valtionavut valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille (enintään)100 000
Muut valtionavut550 000
Yhteensä4 730 000

2014 talousarvio4 730 000
2013 talousarvio4 730 000
2012 tilinpäätös4 492 450