Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) rauhantyön edistämiseen

3) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

4) eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Lontoon instituutin tilakustannuksiin 326 000
Rauhantyön edistämiseen 560 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan 121 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 53 000
Ihmisoikeusliiton toiminnan tukeminen 100 000
Yhteensä 1 160 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lontoon instituutin tilakustannukset (siirto momentilta 29.80.53) 326
Siirto momentilta 29.01.21 (kertaluonteinen) 64
Tasomuutos -7 800
Yhteensä -7 410

2014 talousarvio 1 160 000
2013 III lisätalousarvio 2 000 000
2013 I lisätalousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 8 570 000
2012 tilinpäätös 9 308 000