Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 16 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin Senaatti-kiinteistöille.

Selvitysosa:Museoviraston kiinteistöt ehdotetaan siirrettäviksi vuoden 2014 alusta lukien Metsähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille. Museovirasto maksaa vuokraa Senaatti-kiinteistöille siirtyvistä kohteista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallismuseon vuokra (siirto momentilta 29.80.04) 3 300
Kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset 11 400
Siirto momentilta 29.80.04 920
Siirto momentilta 29.80.75 680
Yhteensä 16 300

2014 talousarvio 16 300 000