Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 798 275 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 368 358 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 144 917 000
Asumislisä 285 000 000
Yhteensä 798 275 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajojen korotus 30 % 1.8.2014 lukien 4 600
Maahanmuuttajille suunnatun valmistavan lukiokoulutuksen ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen ottaminen opintotuen piiriin 1.8.2014 81
Opintorahojen indeksikorotukset 1.8.2014 lukien 3 889
Opintotuen laskentasääntöjen selkeyttäminen 1.8.2014 lukien -200
Tarvearvion tarkennus -6 695
Vähimmäisopiskelun määritelmän käyttöönotto opintotuen edistymisen seurannassa 1.8.2014 lukien -1 400
Yhteensä 275

2014 talousarvio 798 275 000
2013 talousarvio 798 000 000
2012 tilinpäätös 734 550 379