Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 46 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen perustamishankkeiden valtionavustusten sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla myönnettyjen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuuksien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. Määrärahasta maksetaan myös jälkirahoitteisina myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten vuosieriin lain mukaan lisättävät korot.

Valtuus

Vuonna 2014 saa myöntää valtionavustusta yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeille siten, että hankkeista aiheutuvat valtionavustukset ovat yhteensä enintään 15 000 000 euroa. Valtionavustuksista enintään 10 000 000 euroa saa myöntää toteutusaikaisena.

Selvitysosa:Myönnettävillä valtionavustuksilla arvioidaan voitavan rakentaa tai peruskorjata tilat 3 000 oppilaalle.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Vuonna 2014 myönnettävät valtionavustukset  
— yleissivistävä koulutus 10 000 000
Ennen vuotta 2013 myönnetyt valtionosuudet ja -avustukset  
— avustukset yleissivistävän koulutuksen hankkeisiin 33 300 000
     jälkirahoituserien korot 2 979 000
— avustukset ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen hankkeisiin 118 000
     jälkirahoituserien korot 3 000
Yhteensä 46 400 000

Myönnetyistä valtionosuuksista ja -avustuksista arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019—
           
Vuonna 2014 myönnettävät valtionavustukset          
— yleissivistävät oppilaitokset - 0,7 0,7 0,7 3,0
Ennen vuotta 2014 myönnetyt valtionosuudet ja -avustukset          
— yleissivistävät oppilaitokset 34,8 28,9 24,2 18,0 9,5
     jälkirahoituserien korot 3,8 4,0 2,6 1,4 0,6
Yhteensä 38,6 33,6 27,5 20,1 13,1

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästö (HO) -11 600
Yhteensä -11 600

2014 talousarvio 46 400 000
2013 talousarvio 58 000 000
2012 tilinpäätös 78 000 000