Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 773 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 786 821 860 860
Suomalais-venäläinen koulu 688 682 716 705
Valtion yleissivistävät erityiskoulut 431 440 414 398
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 682 667 650 650
Koulukotien perusopetus 162 154 160 160
Helsingin eurooppalainen koulu 195 239 275 285
Yhteensä 2 944 3 003 3 075 3 058

Ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 722 1 236 1 458 1 488
— oppilaita 563 866 920 945
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— Tukijaksopäivät 2 943 4 469 3 245 3 480
— Tukijaksojen oppilaat 460 474 530 555
Lukion suorittamista edistävä opetus
(Mikael-koulu)
       
— oppilaita 6 4 2 -

Henkilötyövuodet

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 72,6 76,3 73 73
Suomalais-venäläinen koulu 84,5 84,4 82 81
Valtion yleissivistävät erityiskoulut 651,8 631,4 644,5 639,5
EU:n Eurooppa-koulut 31,7 34,0 34 34
Helsingin eurooppalainen koulu 47,0 55,0 59 59
Yhteensä 887,6 881,1 892,5 886,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 5 365 000
Valtion yleissivistävät erityiskoulut 39 014 000
Koulukotien perusopetus 1 715 000
EU:n Eurooppa-koulut 1 814 000
Helsingin eurooppalainen koulu 2 865 000
Yhteensä 50 773 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 67 014 67 564 69 273
Bruttotulot 20 048 18 000 18 500
Nettomenot 46 966 49 564 50 773
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 8 664    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 10 658    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 143 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -90
Hallituksen menosäästöpäätös -766
Jyväskylän näkövammaisten koulun väliaikaisten tilojen vuokrauksen päättyminen -200
Jyväskylän uuden koulun kalustaminen 2 500
Lukiokoulutuksen menosäästö (siirto momentille 29.10.30) -103
Tuottavuustoimet -90
Palkkausten tarkistukset 170
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -121
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -91
Yhteensä 1 209

2014 talousarvio 50 773 000
2013 talousarvio 49 564 000
2012 tilinpäätös 48 959 000