Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 148 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 330 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 552 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000
Yhteensä 3 148 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus Ortodoksisen kirkon avustukseen 46
Tasomuutos -150
Yhteensä -104

2014 talousarvio 3 148 000
2013 talousarvio 3 252 000
2012 tilinpäätös 2 844 000