Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon elintärkeiden toimintojen yhteisten verkkojen ja tietojärjestelmien hankinta-, käyttö- ja ylläpitokuluista sekä niiden tarvitsemien hallinnan, kehittämisen ja rakenteiden rahoittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat VN-verkon liittämisestä osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa.

Selvitysosa:Julkisen hallinnon yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen tarvitsemien tietojen luottamuksellinen käsittely, tietojen luotettavuus ja tietojen käytettäväksi saattaminen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden edellyttämälle tasolle sekä tämän tietoturvallisuustason ylläpitäminen edellyttää resurssointia. Osaltaan tätä tarkoitusta palvelee VN-verkon liittäminen osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvallisuusverkkotoiminnan strateginen ohjaus, siirto momentilta 28.70.01 (kertaluonteinen) 300
VN-verkon liittäminen osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa 1 400
Yhteensä 1 700

2014 talousarvio 1 700 000