Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              12. Osaamisen kehittäminen
              60. Siirto Koulutusrahastolle
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 12 328 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa tarkoitetun korvauksen maksamiseen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi koulutuksen korvaamisesta.

Määrärahasta voidaan maksaa valtionhallinnon virastoille ja laitoksille korvausta niiden järjestämästä koulutuksesta henkilöstölleen. Koulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä taloudellinen kannuste liittyvät työmarkkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutukseen.

Määräraha on budjetoitu keskitetysti tälle momentille. Koulutusrahan budjetointi on aiemmin toteutettu hajautetusti, minkä vuoksi nyt ehdotetaan koulutuslisäysten poistamista toimintamenomomenteilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen 12 328
Yhteensä 12 328

2014 talousarvio 12 328 000