Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              15. Eläkkeet
              17. Muut eläkemenot
              50. Vahingonkorvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti sekä aiemmin myönnettyjen ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 9 000 euroa eduskunnan kansliatoimikunnan myöntämien ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2515).

Momentin suuruinen määrä siirretään katteeksi Kevalle momentilla rahoitettavien eläkkeiden maksamista varten.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Aikaisemmin myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 1 954 000
Uudet ylimääräiset eläkkeet 237 000
Eduskunnan kansliatoimikunnan ylimääräiset eläkkeet (enintään) 9 000
Yhteensä 2 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemenoarvion tarkistus 35
Indeksikorotusten vaikutus 35
Yhteensä 70

2014 talousarvio 2 200 000
2013 talousarvio 2 130 000
2012 tilinpäätös 2 357 086