Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Työllisyys
            Inflaatio
            Vaihtotase
            Yksityinen kulutus
            Investoinnit
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2014

Vaihtotase

Kansainvälisen talouden epävakaus ja vahva euro heikensivät vientikysyntää alkuvuonna. Vaikka kysyntä vuoden loppua kohden hieman kohenee, viennin määrän kasvu hidastuu tänä vuonna 1½ prosenttiin. Vientihintojen alenemisen takia viennin arvo supistuu 1½ %. Ensi vuonna viennin määrän kasvun odotetaan vilkastuvan viiteen prosenttiin samalla kun hintojen laskun hidastuminen nostaa myös viennin arvon kasvuun.

Tuonnin määrä lisääntyy tänä vuonna vajaa 2 %. Kohonneen öljyn hinnan vuoksi tuontihintataso heikkenee vain hieman ja tuonnin arvo nousee runsaan prosentin. Kotimaisen tuotannon vilkastumisen seurauksena tuonnin määrän kasvu nopeutuu ensi vuonna neljään prosenttiin. Vaihtotaseen ylijäämä pienenee tänä vuonna hieman, mutta alkaa ensi vuonna jälleen suurentua.