Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 550 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos >0 >0 >0
Eläköitymisiän odote1) 62 v 1 kk 62 v 4 kk 62 v 6kk
Työkykyodote1), % 79 78 78
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 7,95 7,5 7,5
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 34 24 18
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk 1,8 1,8 1,52)
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk 6,4 6 63)
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk 210 653 205 000 215 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % 90 90 90
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä 1 300 14 000 35 000
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv 337 347 4)

1) Tavoite on vuoden odote, esim. vuoden 2012 tavoite on vuoden 2011 odotteen arvo.

2) Ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa.

3) Oikeusministeriön kanssa tavoitteeksi sovittu 2013—2014 6 kk ja 2015 5 kk.

4) Henkilötyövuosien määrä riippuu valtiovarainministeriön kanssa sovittavista sopeutustoimista.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Valtiokonttorin tehtävien väheneminen siten kuin siitä valtiovarainministeriön kanssa sovitaan sekä Rondo-palvelutehtävien siirto Valtion IT-palvelukeskukselta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 41 047 36 780 43 998
Bruttotulot 12 002 8 857 13 448
Nettomenot 29 045 27 923 30 550
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 460    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 570    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 583 5 146 5 090
— muut tuotot 3 406 3 711 8 358
Tuotot yhteensä 11 989 8 857 13 448
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 061 5 368 9 459
— osuus yhteiskustannuksista 8 907 4 419 5 644
Kustannukset yhteensä 17 968 9 787 15 103
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 979 -930 -1 655
Kustannusvastaavuus, % 67 91 89

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman vertailuvuodella 2012 on mukana eläkkeiden hoitokululla katettava toiminta, jota vuonna 2013 ei Valtiokonttorissa enää ole toiminnan siirryttyä Kevalle 1.1.2013.

(Maksullisen toiminnan välittömät henkilötyövuodet ovat Valtiokonttorin osalta noin 42 vuonna 2014, minkä lisäksi maksulliselle toiminnalle kohdistuu myös välillisiä henkilötyövuosia.)

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 17 313 27 947 20 443
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 17 313 27 947 20 443
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 0 0 0
Omarahoitusosuus, % 0 0 0

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2012 7,0 milj. euroa ja vuonna 2014 6,7 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan sopeuttaminen (siirto momentilta 28.01.21) 1 000
Välttämättömän toiminnan rahoitus 4 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -91
Palkkausten tarkistukset 123
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -87
Tasomuutos -2 318
Yhteensä 2 627

2014 talousarvio 30 550 000
2013 I lisätalousarvio 2 900 000
2013 talousarvio 27 923 000
2012 tilinpäätös 26 155 000