Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, %808590
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia>333
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv877
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl1 180 0001 200 0001 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl9 4258 0008 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuusindeksi100103105
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, %0,10,10,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, %22,12323
Tullirikosten selvittämistaso, %80,887,886,9
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. €26,135,937,4
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, yhteensä2 2832 2442 270
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma12,52121
Sairauspoissaolot, pv/htv12,412,011,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus  12,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot166 224165 507166 291
Bruttotulot656470470
Nettomenot165 568165 037165 821
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 740  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 500  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pasilan muuttokustannukset ja investoinnit1 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-15
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla2 200
Verovapaan maahantuonnin alarajan lasku (8 htv)400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-520
Palkkausten tarkistukset508
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-362
Tasomuutos-3 227
Yhteensä784

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio165 821 000
2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio165 037 000
2012 tilinpäätös163 328 000