Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ESB-integraatioratkaisu 2013-2015 (siirto momentille 28.10.01) -2 000
Kapasiteettihanke 2013-2015 (siirto momentille 28.10.01) -2 626
Keskimääräisen ALV-kantalaskelman laatiminen (siirto momentille 28.30.01) -20
Mikrosimulointimallin kehittäminen (siirto momentille 28.30.01) -70
Toiminnan sopeuttaminen (siirto momentille 28.20.01) -1 000
Tasomuutos 2 230
Yhteensä -3 486

2014 talousarvio 30 000
2013 I lisätalousarvio -2 900 000
2013 talousarvio 3 516 000
2012 tilinpäätös 566 000