Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 12 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin, Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin sekä S-TUVE-verkon ylläpitomenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
TUVE-käyttömenot 8 530 000
S-TUVE-verkon ylläpitomenot 3 000 000
Palvelusopimus 520 000
Strateginen ohjaus 40 000
Arkkitehtuuri 50 000
Asiankäsittelyjärjestelmät 450 000
Julkaisujärjestelmät 180 000
Sähköinen asiointi 60 000
Tietoturvallisuus 30 000
Muut tietohallintomenot 30 000
Yhteensä 12 890 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -21
S-TUVE-verkon ylläpitomenot 3 000
TUVE-käyttökustannukset -1 940
TUVE-ylläpitomenojen lisäys 5 830
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -2 567
Yhteensä 4 302

2014 talousarvio 12 890 000
2013 I lisätalousarvio 3 900 000
2013 talousarvio 8 588 000
2012 tilinpäätös 9 888 000