Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
            01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
            02. Opetushallituksen toimintamenot
            03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
            04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi
            21. Kansainvälinen yhteistyö
            22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
            23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            50. Eräät avustukset
            51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 182 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Unescon jäsenmaksu1 450 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot15 000
OECD/CERI jäsenmaksu26 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle32 000
Suomen maksuosuus WADAlle56 000
OECD/INES jäsenmaksu28 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta19 000
Yhteensä2 182 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen maksuosuus (joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2013)-16
Valuuttakurssien ja kustannustason muutos -139
Yhteensä-155

2014 talousarvio2 182 000
2013 talousarvio2 337 000
2012 tilinpäätös2 242 913