Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 944 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 27 607 27 118 27 344
Bruttotulot 661 400 400
Nettomenot 26 946 26 718 26 944
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 142    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 778    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 8
Säädösvalmistelu 18
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 12
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 20
Ministeriön muut hallintotehtävät 6
Ministeriön sisäinen hallinto 23
Palkallinen poissaolo 13

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eräiden taloushallintotehtävien siirto Palkeista 267
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -25
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) 220
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (kielistrategian toimeenpano) -150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -35
Palkkausten tarkistukset 76
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -54
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -73
Yhteensä 226

2014 talousarvio 26 944 000
2013 talousarvio 26 718 000
2012 tilinpäätös 26 582 000