Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 15 307 000 euroa.


2014 talousarvio 15 307 000
2013 talousarvio 15 307 000
2012 tilinpäätös 15 379 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 582 000 euroa.


2014 talousarvio 582 000
2013 talousarvio 582 000
2012 tilinpäätös 527 050