Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 338 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset yhteensä 680 000 euroa. Ulkopuolisista hankerahoituksista merkittävimmät ovat finassikriisin jälkeistä EU:ta käsittelevä hanke ja Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä hanke. Molemmat ovat monivuotisia hankkeita.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 3 600 3 487 4 018
Bruttotulot 355 230 680
Nettomenot 3 245 3 257 3 338
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 307    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 304    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toteutuneiden palkantarkistusten maksaminen 81
Yhteensä 81

2014 talousarvio 3 338 000
2013 talousarvio 3 257 000
2012 tilinpäätös 3 242 000