Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
              01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
              29. Arvonlisäveromenot
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 338 000 euroa.

Selvitysosa: Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset yhteensä 680 000 euroa. Ulkopuolisista hankerahoituksista merkittävimmät ovat finassikriisin jälkeistä EU:ta käsittelevä hanke ja Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä hanke. Molemmat ovat monivuotisia hankkeita.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot3 6003 4874 018
Bruttotulot355230680
Nettomenot3 2453 2573 338
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta307  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle304  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toteutuneiden palkantarkistusten maksaminen81
Yhteensä81

2014 talousarvio3 338 000
2013 talousarvio3 257 000
2012 tilinpäätös3 242 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 168 000 euroa.


2014 talousarvio168 000
2013 talousarvio183 000
2012 tilinpäätös163 790