Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 338 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset yhteensä 680 000 euroa. Ulkopuolisista hankerahoituksista merkittävimmät ovat finassikriisin jälkeistä EU:ta käsittelevä hanke ja Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä hanke. Molemmat ovat monivuotisia hankkeita.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 3 600 3 487 4 018
Bruttotulot 355 230 680
Nettomenot 3 245 3 257 3 338
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 307    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 304    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toteutuneiden palkantarkistusten maksaminen 81
Yhteensä 81

2014 talousarvio 3 338 000
2013 talousarvio 3 257 000
2012 tilinpäätös 3 242 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 168 000 euroa.


2014 talousarvio 168 000
2013 talousarvio 183 000
2012 tilinpäätös 163 790