Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2014

27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseen ja ylläpitoon. Kansaneläkelaitokselle maksetaan korvausta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja sähköisen reseptikeskuksen sekä niihin liittyvien kansallisten palvelujen rakentamisen menoihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti.

Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa budjetoidusta 21 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 354 000 euroa.

Selvitysosa:Terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettiin vuoden 2007 talousarviossa momentilla 28.80.27 2 000 000 euroa ja vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa 21 000 000 euroa tällä momentilla eli yhteensä 23 000 000 euroa, josta arvioidaan tulevan käytetyksi vuoden 2009 loppuun mennessä 18 655 000 euroa. Rekisterin rakentaminen jatkuu vielä vuosina 2010—2011.

Määräraha on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia rekisterin rakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.


2009 II lisätalousarvio 4 354 000