Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 744 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 683 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 691 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 370 000
Yhteensä 21 744 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkio- ja kulukorvausmuutokset 9
Yhteensä 9

2014 talousarvio 21 744 000
2013 talousarvio 21 735 000
2012 tilinpäätös 21 165 195