Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 266 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Veron määrä on 10—40 % auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus perustuu tuontiarvoihin ja vero on 35 % verotusarvosta. Tuottoarviossa on otettu huomioon taksi- ja invalidiautoille suoritettava veronpalautus, jonka määräksi on arvioitu 25 200 000 euroa.

Vuonna 2008 uusien henkilöautojen myynnin arvioidaan olevan 165 000 kappaletta ja käytettyjen henkilöautojen tuonnin 27 000 kappaletta.

Selvitysosa: Vähennys 104 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 370 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2008 alussa voimaan tulevaksi ehdotetusta autoverotuksen muutoksesta. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen autoverolain muuttamisesta (HE 147/2007 vp) siten, että henkilöautojen autoveroprosentin suuruus porrastettaisiin lineaarisesti auton polttoaineen kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Vuonna 2008 uusien henkilöautojen myynnin arvioidaan olevan 165 000 kappaletta.


2008 talousarvio1 266 000 000
2007 IV lisätalousarvio-192 000 000
2007 talousarvio1 350 000 000
2006 tilinpäätös1 304 304 340