Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       50. Lähialueyhteistyö
       99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
            01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset
            21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa
            22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot
            23. Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot
            25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
            26. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
            50. Eräät valtionavut
            51. Hädänalaisten avustaminen
            66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
            67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
            95. Kurssivaihtelut
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2014

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 72 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 820 000 euroa muihin jäsenmaksuihin.

Selvitysosa: Momentille vuoden 2002 talousarviossa myönnetyn valtuuden käytöstä Suomen osallistumisesta maailmanlaajuiseen ympäristörahaston kolmanteen lisärahoitukseen arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 7 358 000 euroa vuonna 2003.

Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti:
  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon20 263 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon7 651 000
Maksuosuus YK:n ympäristö-
rahastolle (UNEP)
2 859 000
Maksuosuus otsonirahastolle1 110 000
Maksuosuus YK:n rauhanturva-
joukoille
17 660 000
Maksuosuus YK:n asuinyhdyskunta-
rahastolle (UNCHS)
420 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön
jäsenmaksu (OPCW)
320 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille2 432 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut2 556 000
OECD:n jäsenmaksu1 677 000
WTO:n jäsenmaksu683 000
Maksuosuudet ETYJ:n talousarvioihin5 071 000
Maksuosuus maailmanlaajuiselle ympäristörahastolle (GEF)7 358 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen
maksuosuus valmistelukomitean
kustannuksista
480 000
Muut jäsenmaksut1 820 000
Yhteensä72 360 000


2003 talousarvio72 360 000
2002 talousarvio69 509 000
2001 tilinpäätös60 779 561