Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
            41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
            44. Produktionsstöd för förnybar energi
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 51 900 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att marknadspriset på el och priset på en utsläppsrätt har gått upp och av att produktionsvolymerna preciserats.


2018 II tilläggsb.-51 900 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget314 100 000
2017 bokslut225 791 255
2016 bokslut171 865 622